ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 1. Загальні положення 1.1. LitCom – це онлайнплатформа (далі - Платформа), що дозволяє зареєструватися у якості Користувача (1) через «веб-сайт» або (2) завантаживши мобільний додаток LitCom та прослуховувати Літкасти, а також використовувати інші функціональні можливості програмного забезпечення.
Терміни визначені в Умовах користування LitCom.
1.2. Політика обробки. Ці Правила обробки персональних даних (далі – «Політика») регулюють порядок обробки персональних даних Користувачів та інших суб’єктів персональних даних, котрі пройдуть реєстрацію на платформі або іншим чином взаємодіють із LitCom. 1.3. Володілець персональних даних. Ця Політика затверджена LitCom, який має статус Володільця персональних даних для цілей цієї Політики (дані Володільця вказані у розділі контакти). Володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. 1.4. Розпорядник персональних даних. Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. Як правило, розпорядник надає послуги володільцю персональних даних та не має самостійного інтересу до обробки персональних даних (наприклад, надає телекомунікаційні послуги, хмарні послуги, платіжні операції, виконує завдання володільця чи обробляє інформацію в його інтересах). 1.5. Суб’єкт персональних даних Суб’єктом персональних даних є фізична особа, котра зареєструвалася у якості Користувача (1) через «вебсайт» або (2) завантаживши мобільний додаток, а в окремих випадках і інші фізичні особи, що взаємодіють з LitCom (надалі також «Ви», «Вам», «Вас»). 1.6. Обробка персональних даних. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 2. Правила, за якими обробляються персональні дані 2.1. Персональні дані. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 2.2. Категорії персональних даних, що обробляються. Ми надаємо Вам опис категорій персональних даних, які ми обробляємо, тим самим Ми забезпечуємо прозорість процедур. Особиста (анкетна та контактна) інформація: Коли ви реєструєтеся на платформі LitCom або пізніше під час користування додатком, ви надаєте про себе таку інформацію: Адреса електронної пошти; Номер мобільного телефону; Дата народження; Прізвище, ім’я, по-батькові; іншу інформацію за потреби (наприклад ідентифікатори користувача). Ми збираємо/обробляємо вищевказану контактну інформацію, що зазначається фізичною особою під час реєстрації на платформі LitCom у якості Користувача, а також додатково: ІР-адреса та технічна інформація, отримана в тому числі завдяки файлам cookie. У налаштуваннях особистого кабінету можуть міститись інші поля для заповнення або налаштування, котрі допомагають зібрати інші персональні дані. Дані про вибір Користувача та завантажені файли у додаток та дії в додатку: При користуванні LitCom ми збираємо/обробляємо дані користувача щодо: активності користувача у додатку (у т.ч. інформацію щодо вподобань Користувача, інтересів чи навпаки негативних фільтрів та відгуків; завантажені у додаток голосові файли, аудіофайли та фотофайли користувача; інформацію про взаємодію з додатком (у т.ч. кількість переглядів дописів та прослуховувань аудіофалів); історія пошуку в додатку; контент створений користувачем у додатку. Платіжна та фінансова інформація: Користуючись платформою LitCom в якості літкастера Платформа може запитувати таку додаткову інформацію (дана інформація може збиратись LitCom з метою аналітики, необхідності додатку, здійснення виплати Користувачу/Літкастеру за послуги розміщення контенту або повернення помилково сплачених коштів або літкоїнів: Реєстраційний номер картки платника податків; фінансова інформація (наприклад: номер рахунку, дата спливу строку карти, та інші необхідні дані на вимогу LitCom); Адреса проживання або адреса реєстрації; ПІБ на картці, паролі або цифрові коди для підтвердження платежів; Реквізити рахунку; історію транзакцій (покупок) у додатку. Інформація про творчі інтереси та активності: Так само ми збираємо інформацію про дії, які ви вчиняєте на платформі LitCom, зокрема: Пошукові запити; Книги, які ви читаєте або вподобали; Літкасти, які ви прослуховуєте або вподобали; Користувачі, з якими ви спілкуєтесь або обмінюєтесь контентом; Створений вами Літкаст чи інший контент (коментарі, відгуки, вподобання тощо); дописи та коментарі, які користувач створює у додатку. Інформація про додаток та його роботу Під час користування додатком Користувачем або у сплячому режимі ми збираємо інформацію про його роботу (у т.ч. дані з журналу помилок, діагностику щодо продуктивності додатку). Юридична інформація: Для розгляду претензій та інших потреб ми збираємо/обробляємо будь-яку іншу інформацію, яку ви повідомляєте, в тому числі через вебсайт, мобільний додаток, гарячу лінію, письмово, поштою та іншими каналами комунікації (у т.ч. але не обмежуючись повідомлення та листи надіслані на контактну адресу LitCom або партнерів LitCom). Файли cookie, плагіни, ідентифікатори пристрою та інші налаштування: Коли ви користуєтеся платформою LitCom, ми збираємо таку інформацію про вас: Тип і налаштування пристрою; Операційна система; Номер версії додатку; ІР-адреса; Дата і час відвідання платформи LitCom; URL, з якого ви перейшли на платформу LitCom. Законодавство прямо не відносить файли cookie до персональних даних. Проте вебсайт та мобільний додаток може використовувати файли cookie для покращення використання функцій та виявлення вподобань і преференцій Користувачів, що дозволяє поліпшувати якість надання послуг. Також у разі використання плагінів соціальних мереж, додаткові персональні дані, оприлюднені Вами у соцмережах. LitCom залишає за собою право розробляти окрему Політику використання файлів cookie. Персональні дані про третіх осіб: Повідомляючи нам персональні дані третіх осіб (наприклад, членів вашої сім’ї, співробітників) Ви гарантуєте, що така передача даних здійснена за згодою таких третіх осіб, або є інші правові підстави для передачі персональних даних (наприклад, Ви дієте як один із батьків дитини). Передача нам персональних даних третіх осіб може бути доцільною у разі проведення спеціальних акцій, умов чи впровадження правил, які допускають взаємодію декількох фізичних осіб (наприклад, спільна участь у розіграші чи програмі лояльності тощо). Дані про неповнолітніх Будь-які дані про неповнолітніх у віці до 14 років можуть бути передані нам тільки за згодою батьків. Батьки несуть відповідальність за виконання батьківського контролю за використанням неповнолітніми їх пристроїв та активність у мережі інтернет. Ми вправі блокувати Користувачів, якщо їхня активність не відповідає законодавству або вимагає згоди батьків, до моменту отримання такої згоди, а також застосовувати додаткові вимоги або обмеження. 2.3. Місце зберігання персональних даних. Дані зберігаються на сервері LitCom як володільця персональних даних. 2.4. Доступ до власних персональних даних. Ваші персональні дані відносно здійснених Вами дій та інша корисна інформація для зручного використання LitCom доступна Вам безпосередньо, оскільки міститься в профілі користувача, що доступний після реєстрації в LitCom. З питань доступу до інших персональних даних просимо направляти запити до LitCom. 2.5. Згода на обробку персональних даних. Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки. Згода Користувача як суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних є основною підставою для обробки персональних даних. Згода надається в електронній формі під час реєстрації у якості Користувача. Проте в окремих випадках обробка персональних даних може здійснюватися на підставі договору, законодавства чи іншій правовій підставі, в тому числі, коли Ви відкликали свою згоду на обробку персональних даних. 2.6. Мета і правові підстави обробки персональних даних. Персональні дані обробляються завжди із законною метою, за наявності відповідної правової підстави. Мета обробки Підстава для обробки персональних даних Забезпечення роботи платформи, Надання послуг щодо онлайн замовлення Літкастів Згода, надана під час реєстрації у якості Користувача; Договір та Умови користування LitCom; Цивільне, господарське та податкове законодавство (виконання договірних та податкових зобов’язань). Обробка замовлень, запитів, звернень, прохань, претензій Користувача чи третьої особи, взаємодії із особами через, кореспонденцію, гарячу лінію, соцмережі чи месенджери, повернення/заміни товару, обробки інших повідомлень. Згода, надана під час реєстрації у якості Користувача; Договір та Умови користування LitCom; Цивільне, господарське та податкове законодавство (виконання договірних та податкових зобов’язань). Виявлення порушень в роботі LitCom та в цілях безпеки Згода, надана під час реєстрації у якості Користувача; Договір та Умови користування LitCom; Цивільне, господарське законодавство (реалізація законних прав щодо безпеки даних, захисту прав людини, законний інтерес до усунення несправностей і безпеки наших пропозицій). Персоналізація та реклама LitCom, Літкастерів і реклама третіх осіб, а також дослідження ринку і вимір охоплення аудиторії, розширення комерційних пропозицій Користувачеві від третіх осіб Згода, надана під час реєстрації у якості Користувача; Умови користування LitCom. Забезпечення безпеки, діяльності LitCom і юридичних прав Згода, надана під час реєстрації у якості Користувача; Договір та Умови користування LitCom; Цивільне, господарське законодавство (для реалізації обґрунтований інтерес з нашого боку у відстоюванні та захисті наших прав, у випадку їх порушення з боку Користувача чи третіх осіб). Покращення якості діяльності LitCom та третіх осіб, вдосконалення досвіду користувача, ефективність роботи Згода, надана під час реєстрації у якості Користувача; Договір та Умови користування LitCom; Отримані від Користувачів дані у процесі використання LitCom, інформація про вподобання, інша інформація, отримана у процесі здійснення користування, може використовуватися нами та залученими для надання послуг особами, з метою удосконалення процесу надання послуг, продукції, створення більш зручного процесу користування для Користувача. 2.7. Передача даних. Передача персональних даних є одним із видів обробки персональних даних. Персональні дані можуть передаватись іншим особам, включаючи транскордонну передачу, якщо не порушується дана Політика. Всі процеси передачі персональних даних від володільця іншим особам є законними, оскільки вони описані у даній Політиці, згоду на обробку персональних даних (що включає і передачу) фізична особа надає під час реєстрації у якості Користувача. 1. Володілець здійснює передачу персональних даних для функціонування LitCom: 1-1. Іншим володільцям персональних даних Наприклад, Ми передаємо персональні дані рекламодавцям, продавцям товарів, постачальникам послуг (особи залучені до надання послуг) 1-2. Розпорядникам персональних даних, котрі діють від імені володільця Наприклад, Ми передаємо персональні дані суб’єктам, що надають Нам маркетингові послуги; програмування; зберігання даних, та інші вид послуг необхідні для виконання відносин із Користувачами. 1-3. Своєму персоналу Доступ до персональних даних може надаватися Володільцем – своїм працівникам для виконання їх професійних, службових або трудових обов’язків, пов’язаних з такими персональними даними, виключно у повній відповідності з законодавством про захист персональних даних, положень конфіденційності і нерозголошення. Працівники не розголошують персональні дані, як під час трудових відносин, так і після припинення правовідносин з LitCom. 1-4. Суб’єктам, котрі відносяться до категорії «треті особи» Підрядники можуть вважатись третіми особами у розумінні законодавства. 2. Володілець здійснює передачу персональних даних з розширеною метою їх обробки або в силу закону: 2-1. Суб’єктам, котрі відносяться до категорії «треті особи» Володілець може передавати персональні дані іншим «третім особам», за згодою Продавця, зокрема з рекламною та маркетинговою метою (при цьому Володілець передумовою передачі персональних даних визначає їх захист такою третьою особою, дотримання мети обробки та забезпечення функції «відписатись» із видаленням персональних даних). 2-2. Органам державної влади та місцевого самоврядування У рамках їх повноважень, для виконання податкового, банківського законодавства, законодавства про протидію відмиванню коштів тощо. В більшості випадків пер 2.8. Тривалість зберігання персональних даних. Згода на обробку дається Вами безстроково. Ми зберігаємо дані впродовж усього періоду реєстрації Користувача на платформі LitCom (протягом існування профілю користувача) та протягом додаткового часу з моменту видалення профілю користувача, доки ми маємо обґрунтований інтерес в подальшому зберіганні (наприклад, з маркетинговими цілями), або якщо це вимагається законодавством (наприклад сплата податків, вирішення спорів, підтримка гарантії, виконання законодавства тощо). 2.9. Захист та конфіденційність персональних даних. Захист конфіденційності при обробці Ваших персональних даних є ключовою вимогою, якої ми дотримуємося в нашій діяльності. Ми обробляємо персональні дані, отримані при вашому відвідуванні платформи LitCom, з дотриманням конфіденційності та відповідно до законодавчих норм. Захист даних та інформаційна безпека є невід'ємною частиною нашої корпоративної політики. Ми приділяємо увагу захисту даних при передачі їх іншим володільцям, розпорядникам, своєму персоналу та третім особам, а також перевіряємо достатність повноважень державних органів при запитах відносно Ваших персональних даних. 3. Права суб’єкта персональних даних 3.1. Законні права. Фізична особа, яка зареєструвалась як Користувач має як суб’єкт персональних даних передбачене законодавством право: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки; 14) додаткові права згідно GDPR. 3.2. Особливі права. Особливі права на умовах цієї Політики: 3.2.1. Ви можете надіслати запит на виправлення помилкових даних, доповнення або повне видалення ваших даних, в тому числі, шляхом видалення профілю користувача. Користувачу гарантовано дотримання права на видалення даних, за винятком ситуацій, коли збереження, обробка чи передача таких даних необхідна для виконання положень законодавства. Видалення даних означає, що вони перестають активно використовуватись у звичайних процесах, втім окремі дані продовжують зберігатись з метою дотримання законодавства або технічно зберігатись у резервних копіях баз даних, без активного використання 3.2.2. Заборона на обробку даних для рекламних цілей (маркетингу). Користувач може в будь-який час здійснити запит на заборону обробки персональних даних у рекламних цілях. При цьому, зверніть увагу, що після оформлення відмови, ваші дані можуть ще деякий час використовуватися в рамках поточної рекламної кампанії. Якщо Користувач передає персональні дані третім особам, то Користувачам гарантовано право «відмовитись» («відписатись») від отримання реклами. Розгляд такого запиту здійснюється у розумний термін. 3.2.3. Окремі налаштування конфіденційності забезпечуються через функціонал програмного забезпечення, зокрема:
- різні рівні надання згоди (згода на обробку персональних даних, згода на отримання маркетингової інформації);
- різні налаштування файлів cookie;
- налаштування функції «відписатись»;
- інші, які запроваджуються Володільцем.
4. Використання файлів cookie, інших технічних файлів 4.1. Категорії файлів cookie. Під час надання наших онлайн-послуг можуть використовуватися файли cookie та механізми відстеження дій користувачів. У меншій мірі файли cookie використовуються при функціонуванні мобільного додатку.

Файли cookie - це маленькі текстові файли, які зберігаються на вашому пристрої при відвідуванні наших онлайн-сервісів. Відстеження може здійснюватися і при використанні інших технологій. Зокрема, ми обробляємо інформацію за допомогою піксельної технології та/або під час аналізу файлів журналу реєстрації. Ми розрізняємо файли cookie, які потрібні в обов'язковому порядку для нормальної технічної роботи онлайнсервісу, і файли cookie та механізми відстеження, які не обов'язкові для функціонування онлайн-сервісу. В цілому, можливе використання онлайн-сервісу без будь-яких cookie-файлів, які не призначені для забезпечення роботи сервісу з технічної точки зору
5. Заключні положення 5.1. Зміна політики захисту персональних даних
Володілець персональних даних залишає за собою право вносити зміни в Політику, доповнювати чи змінювати заходи по забезпеченню безпеки і захисту даних у разі необхідності. Наявність змін доводиться до відома Користувачів завчасно, шляхом оновлення цього документу на веб-сайті та у мобільному додатку, або іншим чином. Якщо Користувач не припинив реєстрацію на платформі до набрання чинності новою редакцією Політики, вважається, що Користувач не відкликав свою згоду на обробку персональних даних та підтвердив згоду на обробку персональних даних на умовах нової Політики.
5.2. Контактна інформація
У разі виникнення будь-яких запитань стосовно Політики захисту персональних даних, ви можете звернутися до нас як до володільця персональних даних шляхом направлення листа на офіційну електронну адресу – див. Розділ контакти.
5.3. Дата останньої редакції: 5.08.2022